A A A
BIP

Status prawny

Zespół  Szkół i Placówek w Piwnicznej -Zdroju działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. ),  Uchwały  nr 302/XXXVII/2002  Rady  Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2002r. oraz Uchwały  nr 199/XXI/2004 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 lipca 2004r.

W skład Zespołu wchodzą następujące placówki :

  • Dom Wczasów Dziecięcych
  • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy


Opublikował: Janina Talar
Publikacja dnia: 19.04.2012
Podpisał: Janina Talar
Dokument z dnia: 18.04.2012
Dokument oglądany razy: 1 717