A A A
BIP

Zasady funkcjonowania

Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej - Zdroju jest publiczną  jednostką budżetową, dla której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Nadzór pedagogiczny pełni Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu.

W skład Zespołu  wchodzą następujące placówki:

  • Dom Wczasów Dziecięcych  - placówka całoroczna, całodobowa, zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania. Prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz dla młodzieży szkół  ponadgimnazjalnych.

  • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - placówka prowadząca zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży mające na celu rozwijanie zainteresowań sportowych.Opublikował: Janina Talar
Publikacja dnia: 19.04.2012
Podpisał: Janina Talar
Dokument z dnia: 18.04.2012
Dokument oglądany razy: 1 705